Text som partitur - talad dialog

Att skriva dialog som flyter på naturligt är en svår konst och om det är en dialog som dessutom ska spelas upp på en scen tillkommer en mängd saker att ta hänsyn till. Hur mycket ska lämnas åt skådespelarna att tolka? det handlar ju ändå om att skapa en situation där de agerande ska få möjlighet att uttrycka en äkthet i rummet. Eller går det att skriva en dialogtext som fungerar som ett partitur? Den engelske författaren och nobelpristagaren Harold Pinter var en mästare på att behärska skriven dialog med hjälp av skiljetecken av olika slag och inskrivna pauser. Han var så klart mycket influerad av Samuel Becket som tidigt börjat arbeta med en text som blir som bäst om den uppförs med en exakthet och stränghet i frasering och pausering. Pinter lyfter in dessa metoder i vardagliga samtal och lyckas därmed skapa en dialog med en otrolig spänning och rytm, om den görs på rätt sätt.Första gången jag kom i närkontakt med en sådan text var en uppsättning av Betrayal, intressant av flera skäl då den även spelas upp i bakvänd ordning och kärlekshistorian som berättas börjar med avslutet och slutar med första blicken. Men det som slog mig när regissören Mick Gordon, vid kollationeringen, presenterade texten och hur man ska använda kommatecken och punkt för att frasera texten - och Paus, han menar verkligen paus när han skriver det. Det kan tänkas att vissa skådespelare tycker att det är tråkigt att jobba med text på detta viset i motsats till en friare tolkning, men om man sätter in texten i en musikalisk kontext så faller allt på plats. Det blir raffinerat som i en stråkkvartett där varje stämma är fristående men hela tiden i samspel med de andra stämmorna, och där varje paus år en inandning och en aktiv tystnad för att skapa rytm och timing i texten. Läs utdraget, gärna högt och gärna tillsammans med någon. Tänk på skillnaden mellan punkt och kommatecken och använd den skillnaden. Och vad betyder talstrecket före ett frågetecken till skillnad från ett frågetecken? Lägg också märke till de tre punkterna efter Uuh (…), som också blir en notation för den som läser.


Jag blir sugen på att höra texten spelas upp med instrument där orden blir en rytmisk ledsagare samtidigt som man musikaliskt kan lägga till allt det som en skådespelare lägger till, andning, blickar, rörelser. Vilken vacker musik det skulle bli.


EMMA 

Well, it’s nice, sometimes, to think back. Isn’t it?


JERRY 

Absolutely.


Pause.


How’s everything?


EMMA 

Oh, not too bad.


Pause.


Do you know how long it is since we met?


JERRY 

Well I came to that private view, when was it—?


EMMA 

No, I don’t mean that.


JERRY 

Oh you mean alone?


EMMA 

Yes.


JERRY 

Uuh . . .


EMMA 

Two years.


JERRY 

Yes, I thought it must be. Mmnn.


Pause.


EMMA 

Long time.


JERRY 

Yes. It is.


Pause.


How’s it going? The Gallery?Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

CV med misslyckanden

Håkan Hellström och Ace of Base

Det femte elementet - kvintessensen