En inre kommunikation

 Det finns en inre, undermedveten, kommunikation som pågår där många individer är samlade under samma förutsättningar. Ett samspel som växer fram efter hand, som ett kollektivt medvetande. Tänk dig att du går förbi en byggarbetsplats där snickarna håller på att spika färdigt reglarna till ett hus. Om du stannar och lyssnar ett tag så märker du hur de, utan att tänka på det, hittar en puls där de närmar sig varandra i sina hammarslag. Ingen som dirigerar eller talar om vad som gäller utan bara ett samspel som uppstår. På engelska finns ett ord ”entrainment” som förklarar detta fenomen. Det kan vara som när alla hundtikar i området löper under samma period, eller människor i rusningstrafik som anpassar sig till varandra i ett icke uttalat språk - det bara sker. Det kan vara som i en konversation med många människor. Efter en stund pågår samtalet flytande utan att man behöver räcka upp handen för att få ordet, alla vet när man ska börja prata. Det är entrainment. Eller i ett förhållande, som Van Morrison sjunger:


You by the countryside

Oh you when you reach the sky

You and you're climbing up that hill

Well you when we're listening to the little whippoorwill


You when the sun goes down

You in the evening, in the morning when the sun comes round

You with your ballerina dance

Well you put me back in a trance


That's entrainment, that's entrainment, that's entrainment, that's entrainment

That's entrainment, that's entrainment, that's entrainment


Det gäller att ta vara på denna överenskommelse som skapar en kommunikation mellan många i en grupp, även om de inte känner varandra eller är på plats av samma anledning. Anledningen till att det är så farligt att få panik i en utrymning t.ex. är att man då bryter det stumma samspelet i gruppen vilket leder till trängsel i dörröppningar där det borde kunna flyta på så att alla kommer ut i tid. Det gäller också att vara försiktig i situationer där detta inre undermedvetna riktas åt fel håll, som när en mobb uppstår eller som när ett land följer sin ledare utan att reflektera över vad ledaren står för.


Men rätt använt kan det kollektiva undermedvetna skapa sammanhang som kan flytta berg och få ett folk att vända riktning i en avgörande fråga, t.ex. gällande klimatet.


That’s entrainment.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

CV med misslyckanden

Håkan Hellström och Ace of Base

Det femte elementet - kvintessensen