Samtal med kollegor

 En stor del av min tid just nu går åt till att samla material och samtala med kollegor, komponister, musiker, konstnärer som jag har lärt känna genom åren. Jag vill ta reda på vad som har fått dem att intressera sig för just det område som de arbetar i och jag försöker gå tillbaka till kanske ett enskilt tillfälle där lågan tändes. På engelska heter det epiphany och brukar översättas med uppenbarelse vilket direkt associerar till något religiöst vilket det inte är i dessa fall. Det handlar mer om att sättas i rörelse, som en slags startpunkt, ett anslag som får strängen att börja vibrera. Något sätts igång som gör att jag vill veta mer och testa hur långt jag kan gå in i detta nya landskap.

Samtalen börjar ofta anspråkslöst och till synes oförberett - vilket inte är sant då jag vet mycket väl vad jag vill komma åt. Vi pratar lite om uppväxt och vad föräldrar och syskon har sysslat med, vi pratar om första upplevelsen av musik och hur det kom sig att ett intresse för att spela ett instrument dök upp. Jag försöker fylla på med egna erfarenheter och egna frågeställningar. Helt fel om man ska tänka en intervjusituation men i det här fallet är det samtalet och öppenheten som är det viktiga. Hur mycket kan jag bjuda på så att den personen som sitter mitt emot mig kan öppna upp själv. 


Jag har träffat improvisationsmusiker och slagits av gemensamma erfarenheter trots att de kommer ifrån olika bakgrunder och haft olika musiksmak i unga år. Det finns något hos dem som skiljer sig från de klassiskt skolade musikerna; de har ofta ena foten i en gehörsbaserad musik som gärna är rockbaserad. Det här känner jag igen då det handlar mycket om användandet av sound i sitt spel, sound som en kompositionsmetod och ett sätt att bygga klanger med, inte bara intervaller som skapar ackord utan ljudklanger som skapar andra slags stämningar. Vi har pratat mycket om modal musik och hur viktig John Coltrane har varit med sitt sätt att bygga musik som inte använder sig av ackordserier utan som utgår ifrån klangen.


Jag har träffat komponister och musiker som är skolade i en strängare tradition och det som intresserar mig i deras utveckling är hur de genom upplevelser utanför undervisningssalen hittat något som påverkat dem i deras val av metod och musik. Det kan vara ett möte med en speciell människa som visar på en ny klangvärld eller något helt privat som öppnar upp för en annan väg. Alltid med ett analytiskt sinne för detaljer och sammanhang.


Jag har träffat människor med en liknande bakgrund som jag själv. Bakgrunder där vi trevat omkring i olika situationer, ibland för att man måste utforska och ibland för att man bara råkat hamna där. Det finns något som lockar mig i det eklektiska och hur man tillgodogör sig ny information på ett icke akademiskt sätt.


Jag ska träffa fler och jag har en allt tydligare bild av hur vi hittar sammanhang där vi har en gemensam inställning till hur vi letar oss fram och hela tiden försöker vara nyfikna och ifrågasättande vad gäller det egna arbetet. Det är fantastiskt att träffa kollegor på detta vis och samtala för att låta tankarna vandra fritt. 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

CV med misslyckanden

Håkan Hellström och Ace of Base

Det femte elementet - kvintessensen